TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

1.) INTRODUCERE

1.1. Acest site este dedicat utilizării de către persoanele fizice si juridice în vederea achiziționării obiectelor de artă puse la dispoziție de Galeria Quadro în magazinul online pe pagina de web www.quadroshop.ro.

1.2. Orice Utilizator/potențial Cumpărător/Cumpărător, prin înregistrarea și crearea unui cont pe site-ul QuadroShop, își exprimă consimțământul privind acceptarea prezentului regulament și a condițiilor de utilizare, document cu valoare contractuală între Galerie și persoana care s-a înregistrat pe site.

1.3. Galeria Quadro își rezervă dreptul de a refuza accesul unor utilizatori la o parte sau la toate funcțiile magazinului online QuadroShop, cât și de a restricționa procesarea și/sau livrarea unei comenzii în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor magazinului online QuadroShop sau dacă aceștia au un comportament care prejudiciază interesele Galeriei Quadro.

1.4. Vânzarea obiectelor de artă prin intermediul magazinului online pe pagina de web QuadroShop este supusă legilor române.

1.5. Nerespectarea prezentului Regulament atrage automat revocarea dreptului de utilizare a site-ului.

2.) ELEMENTE DEFINITORII

2.1. QuadroShop – Societate cu Răspundere Limitată Galeria Quadro S.R.L., cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 2-4, jud. Cluj, J12/4773/2008, CIF 24816864, în continuare Galeria Quadro, Galeria sau QuadroShop.

2.2. Vânzător – Galeria Quadro S.R.L.

 

2.3. Cumpărător – Utilizatoril care efectuează o comandă.

 

2.4. Utilizator – persoană fizică sau persoană juridică care vizualizează lucrările expuse, care are sau obține acces la conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Galeria Quadro (electronic, telefonic, etc.) sau în baza unui acord de utilizare existent între Galeria Quadro și acesta și care necesită crearea si utilizarea unui cont.

2.5. Contract – reprezintă contractul încheiat între vânzator și cumpărător prin prezența ambelor părți și/sau la distanță, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului.

2.6. Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri, limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

2.7. Bunuri, produse, lucrări, obiecte – obiectele de artă puse la dispoziția cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat cu Galeria Quadro prin intermediul magazinului online QuadroShop.

2.8. Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun de către Galeria Quadro, cumpărătorului, prin plata în numerar, virament bancar sau utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre vânzător

2.9. Webshop – magazin virtual, magazin online.

2.10. Buletin informativ (newsletter) – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, transmis prin poștă electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor oferite spre vânzare sau promoțiilor desfășurate de QuadroShop într-o anumită perioadă, fără niciun angajament juridic din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta. La solicitare, Utlizatorul poate fi informat periodic despre lucrările artiștilor favoriți, prin indicarea acestora pe parcursul înregistrării.

3.) ÎNREGISTRAREA PE SITE

3.1. Pentru a beneficia de serviciile oferite de acest site, precum și pentru achiziționarea produselor oferite de acesta, va trebui să vă înregistrați ca utilizator, adică să vă creați un cont de utilizator pe site.

3.2. Înregistrarea ca utilizator presupune acceptarea prealabilă a condițiilor de utilizare, a regulilor de confidențialitate și a celor privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin folosirea acestui Site, Utilizatorul este responsabil cu privire la păstrarea confidențialității datelor de acces în contul de utilizator (e-mail, username, parolă), creat pe Site, totodată își va asuma responsabilitatea pentru toate activitățile efectuate din contul său de utilizator, creat pe Site. Orice activități neautorizate depistate de Utilizator vor fi aduse la cunoștința QuadroShop.

3.3. Pe parcursul înregistrării ca utilizator al magazinului online QuadroShop, în cazul persoanelor fizice acționând în nume propriu sau ca reprezentant al unei persoane juridice vom solicita o serie de date personale, precum numele și prenumele, adresa de e-mail, data nașterii dar și alte informații cu caracter personal, care să permită identificarea ca utilizator/reprezentant al utilizatorului acestui site. Responsabil de exactitatea și veridicitatea datelor oferite în cursul înregistrării este Utilizatorul.

3.4. Datele personale și cele de înregistrare (e-mail, username, parolă) pot fi modificate de Utilizator, după autentificarea pe site. În caz de parolă uitată, Utilizatorul va putea solicita o parolă nouă, care va fi trimisă pe adresa de e-mail indicată de el la înregistrare.

4.) MODIFICĂRI

4.1. QuadroShop își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare și de vânzare, având totodată și obligația de a-și anunța utilizatorii de modificările intervenite, prin intermediul site-ului și prin prin e-mail.

4.2. În situația modificării termenilor și condițiilor, modificările intervenite nu se vor aplica acordurilor încheiate între QuadroShop și Utilizatori, sub egida termenilor și condițiilor anteriori.

5.) DREPTURI DE AUTOR

5.1. Întregul conṭinut al site-ului QuadroShop (baza de date, texte, imagini, logo-uri, elemente grafice, concepte creative etc.) este proprietatea exclusivă a administratorului, Galeria Quadro. Acest conținut este apărat de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturi conexe.

5.2. Este interzisă copierea, reproducerea, distribuirea, modificarea, publicarea, transmiterea, crearea de opere derivative din orice informaṭii sau servicii obṭinute de pe sau prin intermediului acestui site fără acordul expres al proprietarului site-ului. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepseṣte în conformitate cu legile în vigoare.

5.3. Imaginile produselor, descrierile, specificaṭiile, materialele video etc. sunt  publicate cu acordul implicit sau explicit al deṭinătorilor de drepturi (artiști, producători, importatori, distribuitori, proprietari etc.) cu respectarea legilor în vigoare.

6.) GARANȚII

6.1. Galeria Quadro emite Cumpărătorului un certificat de vânzare prin care garantează autenticitatea operei de artă cumpărată. Cumpărătorul poate contesta autenticitatea obiectului, prin depunerea originalului operei de artă la Galeria Quadro și pe baza unei opinii scrise de un expert atestat potrivit legii, general recunoscut de comunitatea profesională drept competent în opera artistului a cărui paternitate face obiectul contestaţiei şi care are accepţiune generală și o bună reputaţie.

6.2. Galeria are dreptul de a cere, în termen de 3 luni de la recepţionarea contestaţiei, o contraexpertiză, din partea unui expert beneficiind de un nivel similar de competenţă şi reputaţie. Galeria Quadro se obligă să restituie preţul de cumpărare Cumpărătorului, dacă se dovedeşte neautenticitatea obiectului.

7.) COMUNICĂRILE COMERCIALE

7.1. O comunicare comercială este orice formă de comunicare menită să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema Galeriei Quadro.

7.2. Comunicările comerciale se trimit doar Cumpărătorului/Utilizatorului care a solicitat primirea unei oferte comerciale, a acceptat să primească asemenea oferte sau atunci când s-a înregistrat pe site-ul QuadroShop și a acceptat termenii și condițiile magazinului online.

7.3. Comunicările comerciale se pot expedia pe adresa de e-mail pe care destinatarul vrea să primească respectivele comunicări comerciale.

7.4. În cazul în care QuadroShop obține în mod direct adresa de poștă electronică a unui client, cu ocazia vânzării către acesta a unui produs, poate utiliza adresa respectivă, în scopul efectuării de comunicări comerciale referitoare la produse similare, pe care le comercializează, cu condiția de a oferi în mod clar si expres clientului posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu și gratuit unei asemenea utilizări, atât la obținerea adresei de poștă electronică, cât și cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus inițial.

7.5. Buletinul informativ este o formă periodică de informare, care poate conține invitații de abonare gratuită la diverse servicii sau de participare gratuită la diverse evenimente.

7.6. În momentul în care, Utilizatorul își creează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de buletine informative. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Utilizator, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea QuadroShop în acest sens. Renunțarea la primirea de buletine informative de către Utilizator sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricărui buletin informativ.

8.) ÎNREGISTRAREA UNEI COMENZI

8.1. Comanda Utilizatorului este valabilă numai cu înregistrare, respectiv cu menţionarea datelor necesare la livrare şi facturare. În faza de comandare există posibilitatea de a alege modul de plată și locul de livrare sau se specifică dacă comanda se va ridica de la sediul Galeriei Quadro. Odată cu completarea şi trimiterea formularului de comandă Utilizatorul acceptă şi este obligat să respecte condiţiile contractuale cuprinse în prezentul document. Comenzile online pot fi înregistrate 24/24 ore.

8.2. Trimiterea formularului electronic de comandă nu are valoare de contract. Comanda este valabilă numai în cazul în care există o confirmare prin e-mail din partea QuadroShop. E-mail-ul automat expediat la primirea comenzii valorează confirmare. Dacă, după trimiterea comenzii, Utilizatorul nu primește o confirmare automată despre comandă, are posibilitatea de a repeta comanda sau de a contacta administratorul site-ului.

8.3. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător a notificării electronice de confirmare a comenzii. Dreptul de proprietate asupra bunului/bunurilor cumpărate nu se transmite către Cumpărător, decât în momentul efectuării plății. Plata este efectuată în momentul în care conturile QuadroShop sunt creditate cu prețul bunului sau în momentul plății în numerar la caseria Galeriei.

8.4. O comandă plasată poate fi modificată numai în următoarele situații și doar la solicitarea Utilizatorului prin e-mail sau telefon:

— Utilizatorul renunță la produs și notifică QuadroShop înainte de expedierea comenzii;

— Întârzierea livrării cu maxim două săptămâni peste limita maximă de livrare;

— Modificarea adresei de livrare;

— Modificarea metodei de plată;

— Modificare datelor pentru facturare.

8.5. Niciun conținut transmis către Cumpărător/Utilizator sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare pe site nu constituie o obligație contractuală din partea QuadroShop în lipsa unei confirmări, în condițiile stabilite prin prezentul document contractual.

9.) DISPONIBILITATEA, DESCRIEREA ȘI PREȚUL LUCRĂRILOR

9.1. Produsele promovate și comercializate de QuadroShop sunt lucrări de artă ale unor artiști români sau străini, din domeniile: pictură, grafică, sculptură, ceramică, fotografie, etc. Produsele sunt disponibile atât timp cât sunt vizibile pe site și nu apare eticheta vândut sau rezervat.

9.2. Lucrările sunt disponibile vizualizării online pe site-ul QuadroShop sau pot fi vizualizate la sediul Galeriei după următorul program: luni, miercuri vineri între orele 10-14 și marți, joi între orele 14-18. În afara acestui program, lucrările sunt disponibile vizualizării numai prin programare telefonică. Vizualizarea nu este obligatorie. Înainte de finalizarea comenzii și cumpărarea produsului, utilizatorul/potențialul cumpărător va semna o declarație prin care confirmă că lucrarea expusă pe site-ul QuadroShop și cea vizualizată personal este aceeași lucrare.

9.3. QuadroShop avertizează Utilizatorii/Cumpărătorii că imaginile publicate pe site, sunt procesate astfel încât să fie afișate cât mai corect. Totuși, afișarea imaginilor pe monitor depinde de calitatea și setările acestuia, precum și de caracteristicile plăcii video. Prin urmare, imaginile afișate online pot diferi de la un calculator la altul, precum și față de cele originale. QuadroShop nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele diferențe între imaginea de pe site și original.

9.4. În cazul în care Cumpărătorul înregistrează o comandă pentru o lucrare deja vândută, dar nespecificat pe site prin eticheta vândut sau rezervat din cauza unor erori tehnice, QuadroShop este obligat să returneze de îndată Cumpărătorului prețul achiziționării.

9.5. În cazul unor erori tehnice la afișarea/încărcarea prețurilor pe site, QuadroShop nu va onora comenzile efectuate pe perioada erorii tehnice. Vânzările făcute în aceste condiții se vor anula automat, iar prețurile de achiziție vor fi rambursate Vânzătorului în cel mai scurt termen, dar în maxim 14 zile de la efectuarea comenzii.

9.6. Prețul lucrărilor pe QuadroShop este stabilit în EURO, și poate fi vizualizat în LEI, HUF, USD, GBP și CHF, iar plata și facturarea se va face în LEI, conform cursului valutar al BNR din data efectuării plății. Prețul conține taxa pe valoarea adăugată și taxa pentru arta plastică (TAP).

9.7. În afară de prețul afișat pe site QuadroShop nu percepe niciun alt comision.

10.) PLATA

10.1. Plata se efectuează în RON de către rezidenții Români și în Euro, USD, HUF, CHF, GBP de către nerezidenți. Plata se poate efectua atât:

— prin card bancar;

— în numerar sau prin card la terminalele POS ale Galeriei, la casieria Galeriei;

— plata prin ramburs, sau

— prin transfer bancar către:

Banca Transilvania, sucursala Cluj–Napoca, str. Eroilor nr. 36, în conturile:

RO06 BTRL 0130 1202 T035 26XX (RON) sau

RO78 BTRL 0130 4202 T035 26XX (EUR);

10.2. Cumpărătorul devine proprietarul operei de artă după plata integrală a preţului de cumpărare.

10.3. În cazul plății prin transfer bancar sau prin numerar, plata trebuie să fie efectuată în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la trimiterea comenzii. În caz contrar, contractul de vânzare este reziliat, fără vreo notificarea sau altă formalitate și fără intervenția instanțelor judecătorești, iar QuadroShop va repune lucrarea în vânzare. În cazul încetării contractului prin această modalitate, QuadroShop va putea percepe de la cumpărător cu titlu de daune o sumă de 5% din valoarea lucrării/lucrărilor comandate. În perioda calculată de la momentul trimiterii comenzii și până achitarea integrală a contravalorii lucrării, lucrarea va apărea pe site cu mențiunea: rezervată.

10.4. QuadroShop va denunța unilateral și va anula automat comanda efectuată de către Utilizator, chiar și fără notificare prealabilă adresată Utilizatorului, în următoarele cazuri:

— neacceptarea de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul de plăți online;

— invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de QuadroShop, în cazul plății online;

— datele furnizate de către Utilizator privind livrarea (adresă, date contact), pe site sunt incomplete sau incorecte;

— activitatea Utilizatorului pe site poate sau produce daune de orice natură de partea QuadroShop.

10.5. În cazul în care legea și/sau prezentul document contractual acordă dreptul Cumpărătorului de a renunța la o comandă cu plata efectuată în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plată cu cardul și în care banca emitentă a cardului Utilizatorului a autorizat tranzacția bancară, suma aceasta va fi rambursată de către QuadroShop în maxim 14 zile de la data la care QuadroShop a luat la cunoștiință de acest fapt.

11.) LIVRAREA

11.1. Prețul de vânzare conține livrarea pe teritoriul României a obiectului achiziționat. Livrarea se efectuează după înregistrarea plății, prin intermediul sistemului de curierat rapid în cel mult 5 zile lucrătoare. Orice întârzieri cu privire la livrarea obiectului achiziționat, vor fi comunicate în cel mai scurt timp Cumpărătorului.

11.2. QuadroShop va asigura ambalarea corespunzătoare a obiectelor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare serviciului de curierat rapid. Nu se va accepta decât o singură adresă de livrare pentru fiecare comandă. QuadroShop nu este răspunzător pentru integritatea obiectelor pe timpul transportului. Transportatorul este răspunzător pentru pierderea totală sau parţială sau pentru avarierea obiectelor între momentul primirii mărfii şi cel al eliberării acestora, cât şi pentru întârzierea în eliberare.

11.3. Dacă adresa de livrare este greșit comunicată Vânzătorului sau la adresa specificată în formularul de comandă nu se poate efectua predarea bunului achiziționat, comanda se va întoarce la QuadroShop. În cazul unei noi expedieri, Cumpărătorul va suporta cheltuielile ambelor expediții (pentru returnare și noua expediere).

11.4. Starea de conservare şi integritatea obiectelor se verifică în momentul preluării. La livrare este necesară semnătura de primire și verificarea conținutului pachetului în prezența curierului. Contestaţiile ulterioare nu sunt acceptate.

11.5 Preluarea obiectului achiziționat se poate face personal sau prin mandatar cu procură specială, de la sediul Galeriei Quadro în termen de 7 zile lucrătoare după plata integrală a preţului de cumpărare. În acest caz, transportul obiectului este în sarcina și sub riscurile Cumpărătorului.

11.6. În cazul întârzierii ridicării obiectului, Galeria Quadro nu îşi asumă nicio responsabilitate privind obiectul şi percepe o taxă de depozitare de 1% pe lună din preţul de cumpărare.

11.7. Exportul obiectelor cumpărate se va face de către persoanele interesate numai cu respectarea legislaţiei în vigoare. Galeria Quadro oferă consultanță contra cost cu privire la acest aspect.

12.) RETURNAREA LUCRĂRILOR

12.1. Prezenta secțiune se aplică doar contractelor de consum prevăzute de OUG. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. În sensul OUG. nr. 34/2014 și OG. 21/1992 consumator este orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

12.2. Perioada de retragere dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale conform art. 9 din OUG. nr. 34/2014 este de 14 zile, termen care expiră de la ziua în care consumatorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul şi care este indicată de consumator, intră în posesia fizică a produselor.

12.3. Înainte de expirarea perioadei de retragere prevăzută de OUG. nr. 34/2014, Cumpărătorul informează QuadroShop cu privire la decizia sa de retragere din contract. În acest scop, Cumpărătorul poate alege una dintre următoarele variante:

— de a folosi modelul de formular de retragere și să trimită acest formular pe adresa de e-mail QuadroShop;

— de a face orice altă declaraţie neechivocă în care îşi exprimă decizia de retragere din contract.

12.4. Cumpărătorul şi-a exercitat dreptul de retragere în perioada de retragere prevăzută de OUG. nr. 34/2014 la art. 9 alin. (2) şi la art. 10 în cazul în care comunicarea cu privire la exercitarea dreptului de retragere este transmisă de către acesta înaintea expirării perioadei respective.

12.5. Cumpărătorul returnează produsele folosind același serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea sau le înmânează Vânzătorului fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat Vânzătorului decizia sa de retragere din contract.

12.6. Cumpărătorul este obligat să împacheteze obiectul corespunzător, pentru protejarea pe durata transportului, în ambalajul original. În cazul în care ambalajul original nu s-a păstrat în stare corespunzătoare, Cumpărătorul este obligat să procure unul adecvat. Cumpărătorul este responsabil pentru ambalarea nepotrivită a obiectului. Cumpărătorul suportă costurile directe legate de returnarea produselor.

12.7. Obiectul trebuie să fie intact, să nu prezinte semne de uzură sau zgârieturi. QuadroShop își rezervă dreptul de a refuza și implicit de a trimite înapoi către Cumpărător orice obiect care nu îndeplinește întocmai condițiile de returnare, este uzat fizic sau deteriorat. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere revine consumatorului.

12.8. QuadroShop va rambursa sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumpărătorului, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract, în aceeași valută și folosind aceeași rată de schimb, cursul BNR din data vânzării.

12.9. QuadroShop rambursează sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumpărătorului, folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de Cumpărător pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care Cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina QuadroShop plata de comisioane în urma rambursării.

12.10. QuadroShop poate amâna rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării sau până la momentul primirii unei dovezi din partea Cumpărătorului, conform căreia acesta a trimis produsele către QuadroShop, luându-se în considerare data cea mai apropiată. Cumpărătorul va furniza toate datele rambursării, inclusiv numărul de urmărire online.

13.) LIMITAREA RĂSPUNDERII GALERIEI

13.1. QuadroShop nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Utilizator, care utilizează site-ul, altfel decât în limita prezentului document contractual.

13.2. În cazul în care un Utilizator consideră că un conținut expediat prin orice mijloc de către QuadroShop violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii QuadroShop, conform datelor de contact.

13.3. QuadroShop nu garantează Utilizatorului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea tuturor etapelor de înregistrare de pe site și fără transmiterea tuturor informațiilor solicitate ca fiind obligatorii în cadrul procedurii de înregistare.

13.4. QuadroShop nu răspunde de coținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

13.5. QuadroShop este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al QuadroShop, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului.

13.6. QuadroShop nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că serviciul va fi potrivit cerințelor Utilizatorului sau serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori.

14.) POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

14.1. QuadroShop asigură confidenţialitatea identităţii cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege. Fiecare ofertant este responsabil pentru acțiunile înregistrate pe pagina de web sub propriul cont cu parola aferentă. Confidențialitatea informațiilor de siguranță (nume utilizator și parolă) este garantată pe pagina de web și reprezintă responsabilitatea fiecărei persoane fizice sau juridice înregistrată pe site-ul QuadroShop în parte.

14.2. În cazul în care există motive de a considera că Utilizatorul și parola unui Utilizator au fost compromise, el va înștiința imediat QuadroShop, pentru resetarea acestor date. QuadroShop poate suspenda accesul unei persoane fizice sau juridice înregistrare pe site dacă există suspiciuni de compromitere a numelui de utilizator și a parolei.

14.3. QuadroShop păstrează dreptul de a publica cu titlu gratuit imagini şi descrieri ale obiectului de artă vândut în orice materiale documentare, jurnalistice, literare de specialitate ori cu scop promoţional, iar Cumpărătorul consimte prin acceptarea acestui regulament că nu are și nu va avea față de QuadroShop vreo pretenție de ordin material pentru folosința imaginii operei de artă cumpărate conform prezentului articol.

15.) POLITICA PRIVIND COOKIE-URILE

15.1. Cookie-urile sunt seturi de informaţii în format text, care sunt descărcate în computerul, laptopul sau dispozitivul Dumneavoastră atunci când vizitați un site. Browser-ul Dumnevoastră web  trimite apoi aceste cookie-uri înapoi către site-ul de origine la fiecare dintre vizitele următoare sau către un alt site care recunoaşte acele cookie-uri. 

15.2. Fișierele Cookie sunt utilizate pe Website din mai multe motive. Acestea includ următoarele, dar nu numai:

— pentru a permite utilizatorilor să se autentifice în cont; 

— pentru a permite utilizatorilor să-și aleagă preferințele de autentificare; 

— pentru a monitoriza și a colecta informații despre tranzacțiile efectuate pe Website;

— pentru publicitate;

— cu scopul prevenirii fraudelor si al protejarii confidențialității etc.

15.3 Fișierele Cookie sunt utilizate, în general, pentru a îmbunătăți și optimiza experiența utilizatorului. O parte din fișierele Cookie pe care le utilizăm sunt esențiale pentru funcționarea Website-ului.

15.4. Există două mari categorii de cookie-uri:

— cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului;

— cookie-uri persistente - acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de cookie-uri plasate de terți, care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

15.5. QuadroShop folosește ambele categorii de cookie-uri menționate în articolul precedent.


15.6. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitatile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ul web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.

15.7. Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

15.8. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

15.9. Pentru mai multe detalii vizitați unul dintre următoarele link-uri:

http://support2.microsoft.com/kb/196955

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

http://support.apple.com/kb/PH5042

http://www.youronlinechoices.com/ro/

16.) ANEXĂ: LEGISLAȚIE CONEXĂ

— Codul civil

— Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

— Legea nr. 298/2008 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de comunicaţii, precum şi pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

— OUG. nr. 13/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

— Legea nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

— Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil